BATTLEFIELD HEROES

SON KULLANICI ERİŞİM VE LİSANS SÖZLEŞMESİ

En Son Güncelleme: 18 Mart 2009

Bu Online Oyun Son Kullanıcı Erişim ve Lisans Sözleşmesi (“EUALA”) sizinle, Electronic Arts Inc. ("EA" veya “Biz” veya “bizi/bize”) arasında, EA’nın Battlefield Heroes™ (“Oyun”) adlı online oyununa ilişkin yapılmış bir sözleşmedir.

"KABUL ET" DÜĞMESİNE TIKLAYARAK, BU EUALA'DA DÜZENLENEN TÜM ŞART VE KOŞULLARI KABUL EDERSİNİZ. "REDDET" DÜĞMESİNE TIKLAYARAK, HEM YÜKLEME HEM DE YAZILIMI KULLANMA HAKKINIZIN ORTADAN KALKMASI SONUCUNU (AŞAĞIDA TANIMLANAN ŞEKİLDE) DOĞURARAK, EA'NIN TEKLİFİNİ REDDEDERSİNİZ. YAZILI BİR İADE MADDESİ İLE AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, HUSUSİ OLARAK EA'YA HİÇBİR PARA ÖDEMESİ YAPILMAMIŞTIR VE BU YAZILIM İÇİN EA TARAFINDAN HİÇBİR PARA İADESİ YAPILMAZ.

EĞER YAZILIMI YÜKLERSENİZ, YAZILIMI HER KULLANDIĞINIZDA (ZAMAN ZAMAN EA'NIN KENDİ TAKDİRİNDE GÜNCELLENMİŞ, YÜKSELTİLMİŞ VEYA GENİŞLETİLMİŞ OLABİLECEĞİ DURUMLAR DAHİL) BU EUALA'NIN ŞARTLARINI KABUL ETMİŞ SAYILACAKSINIZ (ZAMAN ZAMAN YAPILABİLECEK HER TÜRLÜ GÜNCELLEME VEYA DEĞİŞİKLİKLER DAHİL).

1. BU EUALA'NIN tatbiki ve Yazılım'a erişim

Bu EUALA; EA'nın Oyun istemci yazılımını, her türlü güncellemeyi, EA'nın Oyun istemci yazılımını değiştiren veya ona ilave yapan yükseltmeler ile eklentileri ve ayrı bir lisans ile dağıtılmayan tüm ilgili belgeleri (toplu olarak, "Yazılım") kullanımınızı düzenler.

Bu EUALA size, dilediğiniz zaman Yazılımın yenilemelerini veya yeni sürümlerini elde etme hakkı vermez; dahası, EA veya Oyun'u işletebilecek herhangi bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı ("Operatör") Yazılım güncellemelerini, yükseltmelerini veya eklentilerini sağlamakla ya da sınırsız bir süre boyunca Oyun veya Yazılım'ı desteklemeye devam etmek ya da işletmekle yükümlü değildir. EA'nın herhangi bir Yazılım güncellemesi, yükseltmesi veya Yazılım için başka değişiklikler sağlaması halinde, Oyun'u oynamaya devam edebilmek için EA'nın kendi takdirine bağlı olarak karar verdiği şekilde bunları yüklemek veya Yazılım'a yama yüklemek zorunda kalabileceğinizi kabul edersiniz.

Yazılım'ı kullanabilmek için; (a) Yazılım'ı edinmek ( DVD-ROM, CD-ROM veya diğer fiziksel medya ya da karşıdan online yükleyerek), (b) Yazılım'ı bilgisayarınıza yüklemek ve (c) bu EUALA'yı kabul etmek zorundasınız.

Oyun sadece online oynanabilmektedir ve oynamak için her zaman İnternet erişimi (EA tarafından sağlanmaz) gereklidir. Yazılım tek başına size Oyun'u oynama hakkı vermez. Oyun'u oynamak için gerekli her türlü donanım, yazılım veya diğer hizmet ya da ürünler edinilirken doğan maliyet ve vergilerden siz sorumlusunuz. Oyun'u oynamak için, kullanım koşulları, bir gizlilik politikası ve/veya bir kullanım rehberi dahil olmak üzere ilave koşullara tabi olarak, EA veya bir Operatör ile ayrı bir anlaşmaya girmeniz gerekebilir. İlave ücretler ödemeniz veya kredi/puan satın almanız, online bir hizmete abone olmanız ve EA ve/veya bir Operatör ("Hesap") hesabı oluşturmak için ilave bilgiler vermeniz gerekebilir. Hesaplar sadece, kanunen reşit kişiler ve kanunen reşit kişilerin münferiden denetimi altında bu kişilerin çocukları için kullanılabilirdir. Eğer reşit değilseniz; ebeveynlerinizin, vasilerinizin veya kanuni bakıcılarınızın bu EUALA'da düzenlenen yükümlülüklere dair tüm sorumluluğu alması gerektiği için kayıt işlemini onların tamamlaması gerekmektedir.

Bu EUALA, dilediği zaman EA tarafından değiştirilebilir. Oyun'un internet sitesini ziyaret ederek, dilediğiniz zaman EUALA'yı görüntüleyebilirsiniz. Yaptığımız değişikliklere dair a) Oyun'a başlamadan önce ve/veya b) Oyun'un internet sitesinde belirli bir duyuruyla, sizi bilgilendirebiliriz. Tüm değişiklikler, duyurulduktan otuz (30) gün sonra etkin olur. Buna karşın, meydana gelebilecek her değişiklik hakkında bilgi almak için Web Sitesi'ne göz atmayı ve bu EUALA'yı belirli aralıklarla yeniden incelemeyi kabul edersiniz. Eğer gelecekte bu EUALA'ya yapılabilecek herhangi bir değişikliği kabul etmiyorsanız veya aynı şekilde kullanıma devam edemiyorsanız, Yazılım'ı ve Oyun'u kullanmayı kesmelisiniz. Bu EUALA'yı Kısım 5'e uygun olarak feshedebilirsiniz. EUALA'da yapılan bir değişiklikten sonra Yazılım'ı kullanmaya ve Oyun'u oynamaya devam etmeniz durumunda, değiştirilen şartları kabul etmiş gibi görülürsünüz.

2. Lisans Hakkı ve Kullanım Şartları.

A. Lisans Hakkı.

Yazılım ve Oyun'un EA'ya ait olduğunu ve telif hakkı, marka, fikri mülkiyet ve diğer tüm mülkiyet haklarını düzenleyen kanunlarla korunduğunu kabul edersiniz.

Bu EUALA'nın şartları ve sizin Oyun'u oynama maksatlarınıza göre, Yazılım'ı yükleyip kullanabilmeniz ve Oyun'u oynayabilmeniz maksadıyla, yalnızca bu EUALA'da ve beraberindeki belgelerde düzenlendiği şekilde kişisel kullanımınız için, EA size kişisel, tam yetki vermeyen bir lisans verir. Elde ettiğiniz haklarınız bu EUALA'ya uymanız şartıyla geçerlidir. Her türlü ticari kullanımı kesinlikle yasaktır.

Bu EUALA'nın şartları ve Yazılımı ve Oyun'u kullanma lisansınız, bu düzenlemeler uyarınca Yazılım'ı yüklediğiniz veya başka yollarla kullandığınız zaman başlar ve Kısım 5'de düzenlenen şekilde iptal olur.

EA tarafından açıkça yazılı olarak izin verilmedikçe veya ilgili kanun gerektirmedikçe, Yazılım'ı çoğaltmanız, alt lisans vermeniz, yayınlamanız, değiştirmeniz, uyarlamanız, kiraya vermeniz, kiralamanız, leasing yoluyla kiralamanız, dağıtmanız veya diğer yollarla herkes tarafından ulaşılabilir hale getirmeniz veya Yazılımı kullanma hakkı vermeniz (bilhassa internet kafeler veya İnternet Oyun Odaları aracılığıya kiraya verilmesi dahil) kesinlikle yasaktır.

EA tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe, herhangi bir basılı kopya ambalajının ya da Yazılım kayıt ortamına dahil belgelerin bir bölümünün veya tamamının çoğaltılması yasaktır.

B. Hakların ve Kısıtlamaların Korunması.

Bu Yazılım lisanslıdır ve satılmaz. Uygulama için bir lisans aldınız ve haklarınız bu Sözleşme ile belirlenmiştir. Burada açıkça size lisanslanması durumu hariç; EA, Yazılım'a ve Oyun'u oynamak için kullandığınız Yazılım'a (tüm karakterler, oyunun hikayesi, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, video, müzik, metin ve oyun için sanal eşyalar dahil) ve tüm ilişkili telif haklarına, markalara ve içinde barındırdığı diğer fikri mülkiyet haklarına dair tüm hak, isim ve menfaatleri kendinde saklı tutar. Bu EUALA'ys göre verilen lisans, bu EUALA'da izin verildiği biçimde Oyun'u oynamak ve Yazılım'ı kullanmak için gerekli olması nedeniyle, EA'nın fikri mülkiyet haklarıyla ve Yazılım lisansını verenlerle sınırlıdır ve diğer patentler veya fikri mülkiyete dair hiçbir hak içermez. Bu EUALA, Yazılım veya Oyun'la ilişkili hizmetler veya markalara dair hiçbir hak vermez.

İlgili yasanın izin verdiği sınır haricinde, herhangi bir yolla Yazılım'a geri derleme, kaynak koduna çevirme ya da ters mühendislik işlemleri uygulanamaz. Yazılım'ın bir bölümünden veya tamamından kod çıkaramazsınız ya da herhangi bir üçüncü tarafa Yazılım üzerinde bu tür işlemler uygulamayı denemesi için yetki veremezsiniz. Yazılım içindeki hiç bir ürün tanımlayıcı unsuru, telif hakkını veya fikri eser bildirimini çıkartamaz, değiştiremez veya gizleyemezsiniz.

Oyun'a bağlanmak veya oynamak ya da EA veya herhangi bir Operatör ("grey shards" veya benzeri) tarafından yetkilendirilmemiş sunuculara iletmek için, Yazılım'ı kullanmak kesinlikle yasaktır. İlaveten, benzeri sunucular yapamaz veya işletemezsiniz ya da üçüncü bir kişiye bu konuda destek veremezsiniz.

Ayrıca, herhangi bir yolla Yazılım'ı değiştirmek için görüntü alabilen, Oyun trafiğini ya da iletişimini tarayan veya engel olan, Oyun'un oynandığı şekli değiştiren veya olağan dışı bir yöntemle oynama imkanı veren ya da herhangi bir şekilde Oyun'un doğru çalışmasını engelleyen, her türlü üçüncü kişilere ait yazılım ya da başka bir cihazın kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu üçüncü kişi yazılım veya cihazlarına, "eklenti", "izinsiz giriş/kullanım", "hile kodu", "trainer", "modlar" veya benzeri türde programlar dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu EUALA gereğince size verilen yetkiler, hiçbir hal altında üçüncü kişilerin Oyun'a erişmesi için, benzer sunucular ve benzer cihazlar aracılığıyla bu durumun oluşturulması dahil olmak üzere, fırsat verme veya yaratma maksadıyla kullanılamaz. İlgili yasanın izin verdiği son sınıra dek, EA veya bir Operatör'ün bu tip yetkisiz üçüncü kişi program veya cihazlarını tespit etmek ya da bulmak maksadıyla, önceden size bildirerek veya bildirmeden dilediği zaman bilgisayarınızın belleğini ya da sabit disk sürücüsünü tarayabileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, EA veya herhangi bir Operatör'ün altyapısına orantısız ya da nedensiz yük bindirecek şekilde Yazılım'ı kullanamazsınız.

C. Yazılımın kullanımından doğan veya Oyun içi içerikle ilgili Hiçbir Hak Verilmez

Bu EUALA, sadece Oyun'u oynamak için Yazılım'ı kullanmak maksadıyla bir lisans verir. Oyun veya içeriğine dair hiçbir hakkınız yoktur.

Oyun süresince geliştirilen ve edinilen tüm özellik ve nesneler ile oluşturulan tüm karakterlerin, Oyun'un önemli bir parçası olduğunu ve kesinlikle EA'nın malı olarak kalması gerektiğini açıkça kabul edersiniz. Ayrıca Yazılım'ın sınırlama olmadan şunları içerdiğini kabul edersiniz: (i) Üzerinde hiçbir mülkiyet ve fikri mülkiyet hakkınız olmayan; grafikler, ses efektleri, müzik, görsel animasyonlar ve metin (bundan sonra "İçerik" olarak anılacak) ve (ii) Oyun'un diğer kullanıcılarının yaptığı katkılar dahil, diğer içerik.

Yazılım ve/veya Oyun'u kullanarak tarafınızdan oluşturulan herhangi bir İçerik üzerinde ilgili kanun gereğince belli telif haklarına sahip olmanız durumunda, bu tür İçerik'e dair tüm sınai ve fikri mülkiyet haklarınızı tamamen EA'ya devredersiniz. Bu tür bir devrin mümkün olmaması halinde, tarafınızdan Yazılım ve/veya Oyun kullanılarak oluşturulan İçerik'i kullanmak için, tüm kapsamlı, özel, daimi, dünya çapında ve devredilebilir hakları, İçerik'in oluşturulmasına müteakip hemen EA'ya verirsiniz. İçerik'ten faydalanma ve/veya onu kullanma hakları, bilinen tüm kullanım türlerine kadar genişler ve İçerik'i kopyalama, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, düzenleme, işleme, çevirme hakları kısıtlaması olmadan, İçerik'i üçüncü kişilere lisanslama ve alt lisanslama haklarını ve leasing yoluyla, kiralayarak veya başka yollarla pazarlama haklarını içerir.

EA tarafından açıkça izin verilmesi dışında, hiçbir İçerik (tarafınızdan veya başka bir kullanıcı tarafından yaratılmış her türlü İçerik dahil), karakter/avatar, nesne, malzeme veya Yazılım ya da Oyun'un herhangi bir bileşenini ücretsiz veya ücret karşılığında bir başka kişiye satma, müzayede ile satma, verme ya da başka bir yolla kullanmasını sağlama hakkınız olmadığını bildirir ve kabul edersiniz. Yukarıda bahsi geçen tüm eylemler, özellikle online müzayedeler, forumlar ya da sohbet odaları aracılığıyla gerçekleştirilenler, bu vesileyle bu EUALA'nın şartlarını ihlal eder. Buna ilaveten, bu EUALA'nın şartlarının ihlali, EA'ya bu EUALA'yı ve Yazılım'ı kullanma ve Oyun'u oynama lisansınızı sona erdirme yetkisi verecektir; Oyun içeriğinin izinsiz ticareti veya farklı şekillerde dağıtımının EA'nın imajına ve Oyun'a zarar verdiğini kabul edersiniz ve EA bütünüyle ilgili yasanın izin verdiği şekilde sizden tazminat talep etme hakkını kendinde saklı tutar.

3. Dijital Hakların Yönetimi Teknolojisinin Kullanımı

Yazılım, EA'nın erişim kontrolü ve kopyalamaya karşı koruma teknolojisi ("Dijital Hakların Yönetimi") hakkı altında dağıtılır. Kullanılırsa, Dijital Hakların Yönetimi, Yazılım'ı yükleme ve/veya onun kopyasını yapma imkanını etkileyebilir ya da kısıtlayabilir ve Yazılım'ın kullanılıp kullanılmaması veya silinmiş olup olmamasına bakılmaksızın sürekli olarak bilgisayarınızda kalacak belli dosya ve araçların bilgisayarınıza yüklenmesi ya da yerleştirilmesini içerebilir. Bu Yazılım'a uygulanabilecek Dijital Hakların Yönetimi'ne dair daha fazla bilgi almak için, lütfen Yazılım dağıtılırken beraberinde olan diğer şartları veya satın alma işlemini tekrar gözden geçirin. Yazılım ile bağlantılı olarak kullanılan Dijital Hakların Yönetimi'ne aykırı hareket etmeye teşebbüs ettiğiniz takdirde, bu EUALA anında sonlandırılacaktır.

4. Veri Kullanımı Rızası ve Gizliliğine Saygı.

Online Oyun'u oynama dahil; Yazılım'a, herhangi bir dinamik sunulan içeriğe, ürün desteğine ve size sunulan diğer hizmetlere herhangi bir güncelleme ya da yükseltme veya eklenti sağlayabilmeyi kolaylaştırmak için, EA ve bu Yazılım'la ("İlişkili Taraflar") ilişkili olarak size EA yetkili hizmetlerini sunan üçüncü tarafların, (uygunsa, tüm Operatörler dahil) teknik bilgi ve bilgisayarınızı, işletim sisteminizi ve uygulama yazılımınız ile çevresel donanımınızı tanımlayan ilgili bilgileri (İnternet Protokol Adresi dahil) toplayabileceğini, kullanabileceğini, saklayabileceğini ve iletebileceğini kabul edersiniz. EA ve İlişkili Taraflar, sizi kişisel olarak tanımlamayacak bir biçimde, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek maksadıyla bu bilgileri bir bütün olarak da kullanabilir ve tüm bilgileri isimsiz olarak hizmet sağlayıcılarımızla paylaşabilir.

Bu EUALA'yı kabul ederek, açıkça verdiğiniz bilgileri EA'nın kullanmasına ve yan kuruluş ile lisans verdiği kişi ve kurumlara, grubuna bağlı olan şirketlere ve ticari ortaklarına göndermesine izin verirsiniz. EA'nın zaman zaman size ulaşmak için, sakladığı herhangi bir bilgiyi kullanabilmesine izin verirsiniz. EA, her türlü bilginin kullanımının ya da Yazılım ve Oyun'la ilgili olarak kullanılan ve toplanılan verilerin Oyun'un internet sitesi veya www.ea.com / privacy.ea.com. adresinden erişilebilir olan EA'nın gizlilik politikası ile uyum içinde saklanacağı ve kullanılacağını kabul eder. Belli yargı mercilerinde, ilave şartlara tabi olabilirsiniz.

Oyun'u bir Operatör veya diğer İlişkili Taraf Hesabı ile oynuyorsanız, ilave şartları öğrenmek için ayrıca o İlişkili Taraf'ın ilgili gizlilik politikasına başvurmalısınız.

Ayrıca EA veya diğer İlişkili Tarafların, Oyun'u oynarken Yazılımı kullanımınızı izleyebileceğine dair yasal bir dayanağı olduğunu kabul edersiniz. Oyun içinde bilgi ve iletişimlerinize veya Yazılımı (sohbet odaları veya benzeri işlevler dahil olup, bunlarla sınırlı kalmamak üzere) kullanarak erişilen herhangi bir yan hizmete dair hiçbir gizlilik garantisine sahip olmadığınızı kabul edersiniz. Aynı zamanda EA, oyuna dair (skorlar, sıralamalar ve başarılar dahil) istatistiksel verileri toplayabilir, kullanabilir, saklayabilir, iletebilir ve herkese sergileyebilir veya tarafınızdan oluşturulan ve diğer oyuncularla paylaşılan içerik için kimlik tespiti yapabilir.

EA, Oyun'u oynamayı veya Yazılım'ı kullanmayı bırakmanızın ardından bir kopyasını elinde tutma hakkı dahil olmak üzere, Yazılım'ı kullanarak yolladığınız veya aldığınız bilgileri izleme ve saklama hakkını kendinde saklı tutar. Bu bilgiler, EA'nın Kullanıcıları daha iyi tanıması ve bilhassa Oyun'a ilişkin hizmetleri daha iyi verebilmesini sağlamak üzere toplanır. Yazılım kullanımınız aracılığıyla hakkınızda toplanan bilgiler; ad, yaş, e-posta adresi dahil iletişim bilgileri, sistem yapılandırması, Oyun'da kalma süresi, yapılan mikro-işlemler ve zaman zaman toplanabilecek diğer verileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

5. Sözleşmenin Sona Erdirilmesi

Bu EUALA sona erdirilinceye kadar geçerlidir.

EA, bu EUALA'nın şartlarına uygun hareket edememeniz veya diğer yollarla bu şartları ihlal etmeniz, üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeniz, açıkça düzene veya kendi takdirimize bağlı olarak belirlediğimiz iyi ahlak değerlerine zarar vermeniz halinde ya da EA, Oyun sırasında veya Yazılım'a dair bir etkinlikle sağladığınız herhangi bir bilgiyi doğrulayamayıp gerçekliğini kanıtlayamadığınız takdirde, önceden size bildirmeden bu EUALA'yı sona erdirebilir. Ayrıca, Oyun hizmeti vermeyi sona erdirmemiz halinde de bu EUALA'yı sona erdirmeye karar verebiliriz.

Dilediğiniz zaman, EA veya ilgili herhangi bir Operatör'ü yazılı olarak ya da bu maksatlarla EA veya bir Operatör tarafından uygulanabilecek yollarla bilgilendirerek bu EUALA'yı sona erdirebilirsiniz.

Sona ermenin hemen ardından, Yazılım'la ilgili tüm kullanımları durdurmalı, kullanımınızda veya kontrolünüzde olan tüm Yazılım kopyalarını yok etmelisiniz. Bu EUALA'nın sona ermesinin veya Yazılım'ın kalıcı olarak silinmesinin, hiçbir şekilde EA'yı sorumlu tutamayacağınız biçimde, Hesabınızın ve herhangi bir oyun içi özellik ya da İçerik'i kullanılmaz hale getirebileceğini bildirir ve kabul edersiniz.

Sona erdirme, EA'nın yasalar veya adalet önünde sahip olduğu diğer hakları ya da hukuki kazanımları sınırlandırmaz. Bu EUALA'nın 8, 9, 10 ila 17'nci kısımları, herhangi bir nedenle bu EUALA'nın sona ermesi veya geçerli süresini doldurması durumunda geçerliliğini koruyabilir.

6. Garantiler

Bu Kısım, 7 ve 8'inci Kısımlara göre yorumlanacaktır.

A. Oyun'un oynanabilirliği veya Yazılım'ın çalışmasına dair hiçbir garanti yoktur.

Online oyunların kendi doğası ve EA'nın kontrolü dışındaki küresel iletişim ağı üzerinde oynanmasının yanı sıra bilgisayar teknolojisinin karmaşık yapısından dolayı EA'nın; Yazılım'ın, Oyun'un ve herhangi bir güncelleme, yükseltme ya da eklentilerin sürekli veya kesintisiz olarak bilgisayarınızda çalışmasını sağlayamayacağını ve garanti etmediğini kabul edersiniz. EA, bilhassa kontrolü dışında kalan durumlara giren teknik bir mahiyetten kaynaklanan gecikme ya da zorluklardan sorumlu değildir.

B. Arızalar için Sınırlı Çözüm

Yazılım veya yazılımın saklı olduğu kayıt ortamında herhangi bir arıza olması halinde, tek çözüm yolunuz Yazılım'ı bir başka kopyası ile değiştirmektir. Ayrıca yargı mercisine göre değişen ilgili yerel yasalara göre ilave haklara sahip olabilirsiniz.

7. Garanti Feragati.

İLGİLİ YASA GEREĞİNCE İZİN VERİLEN SON SINIRA DEK; YAZILIM, OYUN VE EA TARAFINDAN SİZE SUNULAN DİĞER HİZMETLER TÜM HATALARI İLE HİÇBİR TÜRDE GARANTİ VERMEDEN, KULLANIMINDAKİ RİSK TAMAMEN SİZE AİT OLMAK ÜZERE "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. TATMİN EDİCİ KALİTE VE PERFORMANS RİSKİNİN TAMAMI SİZE AİTTİR. EA VE EA'NIN LİSANS VERMEYE YETKİLİ KILDIĞI KİŞİ VE KURUMLAR KANUNİ GARANTİ VERMEZ VE İMA EDİLEN TİCARİ GARANTİLER, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELLİ BİR MAKSADA UYGUNLUK, ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAKLARINI İHLAL ETMEME VE BİR TÜR MÜNASEBET, KULLANIM YA DA TİCARETTEN DOĞAN GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE (EĞER VARSA) BU VESİLEYLE SARAHETEN VE İMA YOLUYLA HER TÜRLÜ KANUNİ GARANTİDEN FERAGAT EDER. EA, YAZILIM VEYA OYUN KEYFİNİZİN KESİNTİSİZ OLACAĞINI, YAZILIM VEYA OYUNUN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI, YAZILIMIN VEYA OYUNUN KESİNTİSİZ OLARAK ÇALIŞACAĞINI, VİRÜS YA DA ARIZA İÇERMEYECEĞİNİ, YAZILIMIN ÜÇÜNCÜ KİŞİ CİHAZLARIYLA UYUMLU OLACAĞINI VEYA YAZILIM VE OYUNDAKİ HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. EA, BİR OPERATÖR VEYA HERHANGİ BİR YETKİLİ TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILAN SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE GARANTİ ANLAMINA GELMEZ. BAZI YARGI MERCİLERİ TÜKETİCİLERİN YASAL HAKLARI ÜZERİNDEKİ ZIMNİ GARANTİLERİN İSTİSNALARINI YA DA SINIRLAMALARINI KABUL ETMEZ, BU YÜZDEN YUKARIDAKİ İSTİSNALARIN VE SINIRLAMALARIN BİR BÖLÜMÜ YA DA TAMAMI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

8. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

İLGİLİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ SON SINIRA DEK, HİÇBİR HALDE EA, EUALA, YAZILIM VEYA OYUN NEDENİYLE MEYDANA GELEN KİŞİSEL SAKATLIK, KİŞİSEL MALA GELEN ZARAR, KAR KAYBI, İKAME MAL VEYA HİZMETLERİN MALİYETİ YA DA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, BAĞLI VEYA SÜREKLİ ZARARLARIN HERHANGİ BİR TÜRÜNE KARŞI, HAKSIZ FİİL NEDENİYLE ÇIKIP ÇIKMADIĞINA BAKILMAKSIZIN (İHMAL DAHİL OLMAK ÜZERE), SÖZLEŞME, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA DİĞER YOLLARLA, BÖYLE BİR ZARARIN GELEBİLECEĞİNİN EA VEYA BAŞKASI TARAFINDAN BİLDİRİLİP BİLDİRİLMEDİĞİ DİKKATE ALINMAKSIZIN SORUMLU OLMAZ. İLGİLİ KANUNUN GEREKTİRDİĞİ DURUMLAR HARİÇ, EA, BİR OPERATÖRÜN EYLEM VE İHMALLERİNDEN SORUMLU OLMAZ.

BAZI YARGI MERCİLERİ ÖLÜM, KİŞİSEL YARALANMA, DOLANDIRICILIK AMAÇLI YANLIŞ TANITIM VEYA BELİRLİ KASITLI YA DA İHMAL HAREKETLERİ VEYA BELİRLİ YASALARIN İHLAL EDİLMESİ YA DA OLAYA BAĞLI VEYA DOLAYLI HASARLARIN SINIRLANDIRILMASI İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU YÜZDEN YUKARIDAKİ SINIRLAMALARIN BİR KISMI VEYA TAMAMI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

TÜM HASARLAR İÇİN (YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN GEREKTİRDİKLERİ DIŞINDA) EA’NIN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR DURUMDA TARAFINIZDAN YAZILIM İÇİN ÖDENEN MİKTARI AŞAMAZ.

9. Dokunulmazlık.

YAZILIMI KULLARANAK; EA, EA PERSONELİ VE YÖNETİCİLERİNİ, EA'DAN YA DA YAZILIM'I VEYA OYUN'U KULLANIMINIZDAN DOĞAN HER TÜRLÜ İDDİA, SORUMLULUK, KAYIP, SAKATLIK, MALİYET VEYA GİDER KARŞISINDA DOKUNULMAZ VE SUÇSUZ SAYACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ.

Diğer Şartlar

10. Yasaya uygunluk.

Yazılım ve Oyun kullanılırken, tüm ilgili yasalara saygılı olmalısınız.

11. İhtiyati Tedbir.

Bu EUALA'nın ihlalinin EA'ya, maddi zararların uygun bir çözüm olarak görülemeyeceği onarılamaz bir zarar getirebileceğini ve böyle bir durumda EA'nın burada veya yasada belirtilen çözümlere ilaveten parasal olmayan tedbirler aramaya yetkili olacağını kabul edersiniz.

12. Uygulanan Kanun ve Anlaşmazlık Çözümü.

Bu EUALA, Kaliforniya'da, Kaliforniya sakinleri arasında uygulanan ve yapılan sözleşmelere uygulandığı şekilde Kaliforniya Eyaleti yasalarına göre uygulanacak ve yorumlanacaktır (hukuki ilkelerin seçimi veya anlaşmazlıklara dikkat edilmeksizin). Belli bir durum için yazılı olarak EA tarafından feragat edilmedikçe veya yerel yasalarla uyumsuzluk bulunmadığı sürece, sözleşmenin konusuna ilişkin davalar için münhasır yargı yetkisi ve mahkeme yeri Kaliforniya Eyaleti'nde ve EA'nın şirket iş merkezinin bulunduğu yerde yetki sahibi olan federal mahkemelerdedir. İki taraf da bu mahkemelerin yetki sahibi olduğuna rıza gösterir ve bilgi vermek için sürecin burada bahsedilen bir yöntemle veya Kaliforniya ya da federal yasanın izin verdiği diğer yollarla ilerleyeceğini kabul eder. Taraflar, Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri ile ilgili BM Konvansiyonunun (Viyana, 1980) bu EUALA için veya herhangi bir anlaşmazlık için ya da bu EUALA'dan kaynaklanacak herhangi bir işlem için uygulanmayacağı konusunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, her iki tarafın da maruz kaldığı onarılamaz zararı gidermek için ihtiyati tedbir uygulanmasının gerektiği durum dışında, mahkemede dava açmadan önce; öncelikle 30 güne kadar iyi niyetli görüşmelerle yazılı iletişimle başlatılarak, anlaşılmazlığı çözmeye çalışacağını kabul eder. Bu durumda, EA'ya 209, Redwood Shores Parkway, Redwood Shores, California 94065, United States of America adresine kurye veya posta aracılığıyla iletinizi gönderebilirsiniz. EA'nın kendi iletisini, bize veya herhangi bir Operatör'e kayıtlı son posta adresinize gönderebileceğini ve bunun EA tarafından o posta adresine gönderilmesinin gönderi kanıtı sayılacağını kabul edersiniz.

13. İhraç etme.

ABD ve yürürlükteki diğer ihracat kontrol yasalarına uymayı kabul edersiniz, hükümet tarafından verilecek yetkilendirmenin gereksinimlerini edinmeden ve bunlara uygun şekilde hareket etmeden Yazılım'ı bu tür yasalarca yasaklanmış yabancı uluslara veya ulusal noktalara transfer etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Yürürlükteki yasalara göre EA'nın işlem yapması yasaklı bir kişi olmadığınızı belgelersiniz.

14. Üçüncü Taraf Hak Sahipleri.

Bu EUALA'daki hiçbir şartla zıt olmaksızın; ilgili tüm Operatörlerin yanı sıra EA'nın lisans vermeye yetkili kıldığı kişi ve kurumların bu EUALA'nın üçüncü taraf hak sahipleri olduğunu ve bu EUALA'nın ihlali durumunda, ilgili haklarını Yazılım ya da Oyun'da kabul ettirmek için gerekli olan sınıra kadar, doğrudan size karşı tedbir alma hakları olduğunu burada kabul edersiniz.

15. Tüm Anlaşma.

Bu EUALA'da özel olarak belirtilen durumlar dışında, bu EUALA sizinle EA arasındaki Yazılım'a dair tüm anlaşmayı meydana getirir ve sarahaten ya da ima yoluyla bu konuya dair tüm eski ve eş zamanlı uzlaşmaları hükümsüz kılar Bu EUALA üzerindeki hiçbir değişiklik veya ilave EA tarafından yazılı olarak bildirilmedikçe ve imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır. EA'nın veya EA'nın hiçbir Operatörü'nün distribütörü, ajansı ya da onların ilgili çalışanları bu EUALA üzerinde değişiklik veya ilave yapmaya yetkili değildir.

BİLHASSA, BİR OPERATÖR TARAFINDAN OYUNU OYNAMAK İÇİN YAZILIMI KULLANMAK MAKSADIYLA SUNULAN HİZMETİN HİÇBİR ŞARTI BU ANLAŞMADAKİ HİÇBİR ŞEYİ HÜKÜMSÜZ KILAMAZ VEYA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRAMAZ.

16. Bölünebilirlik ve Geçerli Kalma.

Bu EUALA'nın herhangi bir şartı yürürlükteki yasalara göre yasa dışı veya uygulanamaz ise, kalan bölüm orijinal şarta mümkün olan en yakın hali sağlayacak şekilde değiştirilecek ve bu EUALA'nın diğer tüm maddeleri aynen geçerli olmaya devam edecektir.

17. Feragat Edilemez.

Burada belirtilen herhangi bir hakkın ya da herhangi bir gücün taraflarca kullanılmaması ya da kullanılmasında gecikilmesi feragat anlamına gelmeyeceği gibi, burada söz konusu olan herhangi bir hakkın veya gücün tek başına veya kısmen kullanımı diğer haklar için engelleyici olmayacaktır. Bu EUALA ve ilgili bir satın alma işlemi ya da diğer şartlar arasında uzlaşmazlık olması halinde, bu EUALA'nın şartları EA ile aranızdaki ilişkiyi düzenler.

18. A.B.D Hükümet Sınırlı Haklar.

Eğer hükümet adına çalışan bir son kullanıcı iseniz bu madde sizin için geçerlidir. Bu EUALA ile ilişkili sağlanan Yazılım, FAR kısım 2,101, DFARS kısım 252,227-7014(a)(1) ve DFARS kısım 252,227-7015 (veya bunlarla ilgili eş değer veya müteakiben çıkan ajans düzenlemesi) de açıklandığı gibi tamamen masraflar kişiye ait olmak üzere geliştirilmiştir ve "ticari malzemeler", "ticari bilgisayar yazılımı" ve/veya "ticari bilgisayar yazılımı belgeleri" olarak sağlanır. DFARS kısım 227,7202 ve FAR kısım 12,212 ile uyumludur ve ABD federal yasasının gerektirdiği sınıra kadar FAR kısım 52,227-19'da belirtildiği gibi (veya bunlarla ilgili eş değer veya müteakiben çıkan ajans düzenlemesi) minimum kısıtlı haklar, bunlarla ilgili her türlü kullanım, değişiklik, çoğaltma, piyasaya sürme, performans, görüntüleme, açıklama veya dağıtımı veya A.B.D Hükümeti, münferiden bu EUALA'ya göre düzenleme yapar ve bu EUALA tarafından açıkça izin verilen sınır haricinde yasaklıdır.