ஜ۩۞۩ஜ★ WAKE ★ஜ۩۞۩ஜ Fangroup™

The Fangroup for all the love island ★Wake★
Für alle die Wake lieben ! ☢☢☢
Pour tous ceux qui aiment Wake !

★۩▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬★▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬۩★
History of wake :
Die Geschichte um Wake :
L'histoire de Wake :
★۩▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬۩★


Born on, 16.08.2002 / BF1942 onlinedemo
Entstanden am, 20.09.2002 / in der BF1942 onlinedemo
causés à la, 16.08.2002 / BF1942 onlinedemo

★۩▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬۩★
Wake Island in / Battlefield 1942
Wake Island in / Battlefield 2
Wake Island in / Battlefield 2142
Wake Island in /Battlefield 1943
Wake Island in / Battlefield 3
Wake Island in /Battlefield Heroes !NEW!


★۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬★▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩★

The Trailer : Heroes !
http://www.youtube.com/watch?v=KIur8BY7oLg&feature=relmfu

The Trailer : 1942
http://www.youtube.com/watch?v=hLyqJHaG2MY

The Trailer : 1943
http://www.youtube.com/watch?v=K36sYJsW7rA

A Trailer : > BF1942 Desert Combat "MOD"- Wake Island
http://www.youtube.com/watch?v=EiN90ualcu0

★۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬★▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩★

(1942 online DEMO) - Wake only, TIP !!
Relay fast install !!

★۩▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬۩★

The trailer : http://www.youtube.com/watch?v=hLyqJHaG2MY

The download : http://www.gamefront.com/files/610445/bf1942_mp_demo.exe

Made of Player: [WARLORD]™

Group Stats

 
  • 55 members55
  • 0 Friends in Group0
  • Founded 20 Jul 201120 Jul 2011
You are not logged in

Invite your Friends

Copy and send this link your friends!
 

Score

# Soldier Score
1
 
 
 
52,524,814
2
 
 
 
29,842,830
3
 
 
 
17,583,073
4
 
 
 
12,601,816
5
 
 
 
9,575,990
6
 
 
 
6,073,890
7
 
 
 
4,258,080
8
 
 
 
3,721,559
9
 
 
 
3,650,166
10
 
 
 
3,613,160
11
 
 
 
3,608,034
12
 
 
 
3,352,982
13
 
 
 
3,168,640
14
 
 
 
3,107,826
15
 
 
 
3,095,015
16
 
 
 
2,726,649
17
 
 
 
2,566,699
18
 
 
 
2,560,356
19
 
 
 
2,554,812
20
 
 
 
2,537,244
21
 
 
 
2,498,377
22
 
 
 
2,396,994
23
 
 
 
2,382,852
24
 
 
 
2,381,325
25
 
 
 
2,348,515
26
 
 
 
2,277,646
27
 
 
 
2,253,511
28
 
 
 
2,208,943
29
 
 
 
2,068,307
30
 
 
 
2,067,263
31
 
 
 
2,057,785
32
 
 
 
1,962,673
33
 
 
 
1,832,843
34
 
 
 
1,807,570
35
 
 
 
1,784,778
36
 
 
 
1,779,610
37
 
 
 
1,737,937
38
 
 
 
1,727,701
39
 
 
 
1,678,079
40
 
 
 
1,621,240
41
 
 
 
1,568,251
42
 
 
 
1,526,276
43
 
 
 
1,526,010
44
 
 
 
1,491,799
45
 
 
 
1,486,658
46
 
 
 
1,421,119
47
 
 
 
1,419,946
48
 
 
 
1,411,805
49
 
 
 
1,339,963
50
 
 
 
1,338,101
51
 
 
 
1,330,799
52
 
 
 
1,308,835
53
 
 
 
1,247,543
54
 
 
 
1,184,414
55
 
 
 
1,180,602
56
 
 
 
1,171,388
57
 
 
 
1,171,339
58
 
 
 
1,154,079
59
 
 
 
1,098,861
60
 
 
 
1,098,493
61
 
 
 
1,035,873
62
 
 
 
1,026,620
63
 
 
 
1,007,098
64
 
 
 
1,002,869
65
 
 
 
1,000,674
66
 
 
 
969,956
67
 
 
 
915,547
68
 
 
 
909,443
69
 
 
 
907,410
70
 
 
 
900,030
71
 
 
 
878,580
72
 
 
 
831,683
73
 
 
 
827,388
74
 
 
 
791,390
75
 
 
 
761,836
76
 
 
 
750,444
77
 
 
 
744,020
78
 
 
 
733,245
79
 
 
 
730,837
80
 
 
 
723,197
81
 
 
 
721,707
82
 
 
 
718,061
83
 
 
 
693,358
84
 
 
 
692,117
85
 
 
 
655,984
86
 
 
 
655,305
87
 
 
 
635,955
88
 
 
 
635,595
89
 
 
 
634,414
90
 
 
 
626,899
91
 
 
 
622,696
92
 
 
 
622,386
93
 
 
 
617,489
94
 
 
 
605,257
95
 
 
 
592,101
96
 
 
 
584,735
97
 
 
 
579,909
98
 
 
 
572,449
99
 
 
 
569,577
100
 
 
 
562,464
101
 
 
 
558,473
102
 
 
 
557,842
103
 
 
 
553,696
104
 
 
 
551,338
105
 
 
 
544,177
106
 
 
 
532,215
107
 
 
 
529,331
108
 
 
 
528,812
109
 
 
 
522,227
110
 
 
 
508,428
111
 
 
 
505,486
112
 
 
 
498,671
113
 
 
 
496,848
114
 
 
 
486,298
115
 
 
 
485,942
116
 
 
 
481,316
117
 
 
 
470,518
118
 
 
 
445,907
119
 
 
 
435,381
120
 
 
 
435,075
121
 
 
 
430,620
122
 
 
 
420,586
123
 
 
 
405,575
124
 
 
 
396,564
125
 
 
 
393,764
126
 
 
 
392,747
127
 
 
 
387,260
128
 
 
 
386,053
129
 
 
 
368,860
130
 
 
 
361,452
131
 
 
 
360,838
132
 
 
 
359,671
133
 
 
 
358,667
134
 
 
 
355,536
135
 
 
 
352,032
136
 
 
 
335,392
137
 
 
 
324,850
138
 
 
 
322,892
139
 
 
 
321,399
140
 
 
 
317,543
141
 
 
 
307,522
142
 
 
 
306,698
143
 
 
 
305,723
144
 
 
 
280,982
145
 
 
 
280,883
146
 
 
 
275,804
147
 
 
 
264,825
148
 
 
 
258,325
149
 
 
 
256,922
150
 
 
 
256,582
151
 
 
 
256,049
152
 
 
 
247,606
153
 
 
 
246,700
154
 
 
 
246,030
155
 
 
 
240,388
156
 
 
 
238,030
157
 
 
 
235,324
158
 
 
 
235,217
159
 
 
 
233,252
160
 
 
 
223,823
161
 
 
 
223,482
162
 
 
 
222,232
163
 
 
 
222,188
164
 
 
 
221,012
165
 
 
 
214,665
166
 
 
 
214,578
167
 
 
 
213,736
168
 
 
 
202,771
169
 
 
 
200,477
170
 
 
 
199,924
171
 
 
 
198,875
172
 
 
 
192,693
173
 
 
 
192,015
174
 
 
 
191,420
175
 
 
 
185,792
176
 
 
 
184,845
177
 
 
 
181,480
178
 
 
 
180,895
179
 
 
 
176,192
180
 
 
 
171,547
181
 
 
 
170,971
182
 
 
 
169,136
183
 
 
 
167,808
184
 
 
 
167,412
185
 
 
 
166,119
186
 
 
 
162,994
187
 
 
 
162,410
188
 
 
 
158,045
189
 
 
 
157,017
190
 
 
 
156,611
191
 
 
 
155,828
192
 
 
 
155,675
193
 
 
 
153,872
194
 
 
 
151,220
195
 
 
 
142,386
196
 
 
 
140,630
197
 
 
 
138,271
198
 
 
 
137,135
199
 
 
 
133,872
200
 
 
 
133,725
X
Add this person to your friends list
Remove this person from your friends list
/en/ajax/checkFriendStatus
/en/ajax/friend